Koszalin wg Adama Ostaszewskiego

działacz
działacz
W poniedziałek 21 Października 2013 w wypełnionej po brzegi sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Sojusz Lewicy Demokratycznej zaprezentował swojego kandydata na Prezydenta Koszalina. Okazał się nim 39 letni prawnik, Adam Ostaszewski.

W prezentacji zorganizowanej w iście amerykańskim stylu obok głównego bohatera wystąpili także czołowi polscy politycy SLD z Sekretarzem Generalnym Krzysztofem Gawkowskim, posłem Grzegorzem Napieralskim oraz posłem Stanisławem Wziątkiem na czele. Licznie zebrani mieszkańcy Koszalina oraz przedstawiciele koszalińskich organizacji społecznych mieli przyjemność wysłuchać bardzo merytorycznego i rzeczowego wystąpienia pana Adama.Na wstępie świeżo upieczony kandydat przedstawił krótko swój życiorys. Dowiedzieliśmy się, że urodził się w Koszalinie. Jest absolwentem naszych koszalińskich szkół - Podstawowej Nr 11 przy ul. Sportowej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego, klasy humanistycznej z rozszerzonym językiem angielskim. Wykształcenie wyższe zdobył na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opowiedział także o wartościach jakie wyniósł z rodzinnego domu:„To do Koszalina po wojnie przyjechali moi dziadkowie i babcie. Od nich i moich rodziców wyniosłem szacunek do wszystkich osadników i pionierów naszego miasta. To oni nauczyli mnie, że hołd oddawany tym, którzy w pyle i znoju, nie szczędząc łez i krwi, budowali naszą ojczyznę, jest miarą naszego patriotyzmu."
Później, jak na czołowego polityka opozycji przystało, przeszedł do krytyki obecnie rządzących:„Niestety, obecny prezydent i jego zaplecze traktuje władzę jak polityczny łup. Jesteśmy miastem, w którym szwagier zastępcy prezydenta i szefa rządzącej partii dostaje bez konkursu pracę na eksponowanym stanowisku.(...) Miastem, w którym bierni, mierni, ale wierni otrzymują posady w sytuacji, kiedy młodzi ludzie emigrują z Koszalina.(...) Koszalin pod rządami obecnej ekipy staje się miastem bez tożsamości. Wyrwanie duszy z serca miasta w postaci przeniesienia pomnika poświęconego pionierom jest tego symbolicznym zwieńczeniem. Koszalin staje się miastem chaotycznych inwestycji. Miało być budowanie – jest niszczenie. Miało być wznoszenie – jest kopanie dołów. Miał być rozwój – jest propaganda."
Podsumowując to słowami, którymi rzadko można usłyszeć w ustach polityka:„Mówię temu dość! Partia polityczna musi sama się ograniczać. Konkurs i kompetencje – te dwa proste słowa będą wyznacznikiem doboru przyszłych kadr."
Później Adam Ostaszewski przedstawił wartości jakimi będzie się kierował podczas sprawowania przez siebie urzędu Prezydenta Miasta:„(...)wiem, jak skomplikowanym organizmem jest miasto. Jak wiele pracy należy włożyć w to, aby funkcjonowało jak należy. Jak wiele pasji trzeba mieć, aby zbudować wizję jego rozwoju. Ja ją mam. Umiem słuchać i wyciągać wnioski. Od dzisiaj zaczynam prezentację swojej wizji Koszalina. Planów nie na jedną kadencję.(...) Z których mieszkańcy będą mnie rozliczać. (...)Nagrodą będzie kolejna kadencja, karą polityczny niebyt. Stawiam to jasno i otwarcie. Nie będę uciekał od odpowiedzialności. Jest ona miarą naszego zaangażowania."
Wizja Koszalina, jaką kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przedstawił w swoim przemówieniu obejmowała wszystkie najważniejsze aspekty rozwoju miasta. Jako pierwsze przedstawione zostały sposoby na wykorzystanie potencjału turystycznego Koszalina:„Jednym z kierunków rozwoju Koszalina musi być uczynienie z naszego miasta zaplecza dla całego pasa nadmorskiego.(...) Władze miasta w polityce zewnętrznej muszą uczynić wszystko, aby lobbować za wybudowaniem drogi S11."
Ciekawym punktem tej części przemówienia był pomysł na powołanie wspólnej strategii wszystkich sąsiadujących gmin nadmorskich oraz stworzenie atrakcji turystycznych w samym mieście:„Muszą wspólnie z nadmorskimi gminami i miastami opracować wspólną strategię promocji naszego regionu. Przykładem niech będzie porozumienie zawarte w roku 2003 pomiędzy Słupskiem i Ustką pod nazwą Dwumiasto. Dlaczego nie zrobić tego z Kołobrzegiem? Dwa miasta na literę „K" oddalone od siebie o 40 kilometrów. Włączenie do tego Mielna i Ustronia Morskiego mogłoby być magnesem przyciągającym turystów do naszego regionu."„Podejmę ponownie trud zagospodarowania zbocza Góry Chełmskiej. Atrakcje turystyczne to także to, co pozostało po naszych poprzednikach. Wykorzystajmy je. Zamiast betonować podziemne schrony stwórzmy z nich żywą lekcję historii, miejsce wystaw i spotkań"
Innym innowacyjnym rozwiązaniem, które Adam Ostaszewski chce zastosować w naszym mieście jest proces deglomeracji:„Koszalin był kiedyś miastem oddziałującym na cały region. Powróćmy do tego. W teorii rozwoju aglomeracji miejskich funkcjonuje takie pojęcie jak deglomeracja. Jednym z jej aspektów jest przenoszenie urzędów centralnych do mniejszych miejscowości.(...) Napływ wykształconej kadry, konieczność jej urządzenia się w nowym miejscu stanowi bardzo ważny czynnik miastotwórczy i związany z tym czynnik rozwojowy byłby bardzo silnym impulsem rozwoju Koszalina.(...) Przyciągałby ludzi młodych, którzy mieliby możliwość robienia kariery w tych miejscach lub firmach je obsługujących.(...) Prezydent Miasta Koszalina powinien włączyć się czynnie w ten ruch. Wsiądźmy do tego pociągu, zanim odjedzie bez nas." Adam Ostaszewski zapowiedział też zabieganie w skali lokalnej o ulokowanie w Koszalinie oddziałów instytucji wojewódzkich, takich jak Sąd Apelacyjny czy Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Jeśli chodzi o rozwój lokalnej przedsiębiorczości, kandydat SLD chce oprzeć się na opiniach przedsiębiorców i zgodnie z wolą Koszalinian stworzyć profesjonalne targowisko miejskie:„Prezydent miasta ma obowiązek dbać o miejsca pracy w Koszalinie, o jego gospodarczy rozwój.(...) Kierunkiem rozwoju powinna być dbałość o każde miejsce pracy, o każdą nawet najmniejszą firmę. (...) Służyć temu powinien skoordynowany plan wspomagania lokalnych przedsiębiorców. Musimy wsłuchiwać się w ich wnioski i uwagi."„Poczynię też kroki, zgodnie z wolą mieszkańców, w kierunku uruchomienia nowoczesnego, profesjonalnego miejskiego targowiska." Adam Ostaszewski wskazał, że reaktywacja koszalińskiego „Manhattanu" przyczyni się do powstania miejsc pracy, wpływów do budżetu miasta oraz prawdziwego ożywienia Śródmieścia Koszalina poprzez wizyty mieszkańców na targowisku.
W wystąpieniu znalazły się także odniesienia do niedawno przeprowadzonej przez SLD ankiety miejskiej. Jest to znak, że głos mieszkańców będzie głównym wyznacznikiem w podejmowaniu decyzji przez przyszłego prezydenta:„Mieszkańcy oczekują dofinansowania in vitro. Mieszkańcy oczekują karty seniora oraz karty rodzin wielodzietnych. Mieszkańcy oczekują biura porad społecznych dostępnego dla każdego. Mieszkańcy oczekują ciągłych konsultacji i ciągłej z nimi rozmowy. Z tych rozmów wynikają też zobowiązania w postaci zwiększenia miejsc w przedszkolach i żłobkach, zwiększenia tras rowerowych (...)"
W swoim programie Adam Ostaszewski zawarł także plan kompleksowego zagospodarowania terenu Śródmieścia:„Ożywienie śródmieścia to nie stawianie szklanych pałaców, ale konkretne, kompleksowe rozwiązania od rynku staromiejskiego do dworca PKP (...) Pomyślmy też o stworzeniu bulwaru z prawdziwego zdarzenia. Bulwaru, który nie ograniczy ruchu w centrum, a będzie miejscem przyciągającym na spacer całe rodziny i turystów. Nie bójmy się wyzwań. Inne miasta potrafiły to uczynić."
Odnosząc się do kultury kandydat SLD powiedział:„Koszalin powinien być kultorotwórczym ośrodkiem całego naszego regionu. Jegokulturalną stolicą. Nie może być tak, że dni Koszalina są gorsze od dni ościennych gmin. (...)Przeglądy, konkursy powinny jak magnes przyciągać publiczność. Takich działań będę oczekiwał od osób odpowiedzialnych za organizację życia kulturalnego w mieście."„Ale kultura to też dyskusja, swobodna wymiana poglądów. Jestem otwarty na tych wszystkich, którzy pragną nie tylko brać, ale też dawać coś z zasobów swojej wiedzy i ciekawości świata".
Jeśli chodzi o sport Adam Ostaszewski docenił zapewnienie trałego finansowania pierwszoligowych drużyn AZSu, ale wskazał też potrzebę przywrócenia świetności klubu piłkarskiego Gwardii Koszalin:„Prezydent nie może dzielić sportowców na lepszych i gorszych. Nie może oceniać ich pozasportowego zaangażowania, nie może uzależniać dotację dla ich działań i klubów od wyznawanych poglądów.(...)W grach zespołowych żeńska piłka ręczna i męska koszykówka ma zapewniony stałe wsparcie z budżetu na wysokim poziomie. Pomyślmy zatem o innych dyscyplinach, w tym tej najpopularniejszej piłce nożnej. Koszalin stać na powrót do sukcesów naszych piłkarskich drużyn, szczególnie tej która jest symbolem piłkarskiego Koszalina –Gwardii Koszalin."
Ale przede wszystkim sport dla kandydata SLD to aktywizacja młodzieży:„Sport to też przede wszystkim wsparcie rekreacji młodzieży. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której szkoły muszą płacić za użytkowanie obiektów będących w zarządzie miejskiej spółki. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której koszalińskie dzieci i młodzież są dzielone z powodu szkół, do których uczęszczają i na tej podstawie określana jest cena biletu na miejski basen. Wychowanie fizyczne młodzieży będzie pod moją szczególną troską!"
Deklaracja, jaką wyróżnia się Adam Ostaszewski na tle innych kandydatów to stanowcze zapowiedzenie rewitalizacji terenów Gwardii Koszalin:"Czy potrzebny jest nam kilkunastotysięczny niszczejący stadion? Czy nie lepiej go zmniejszyć i dostosować do obecnych, nowoczesnych standardów tak, aby można było na nim rozgrywać mecze rangi międzynarodowej? Podejmę trud i wspólnie z najlepszymi fachowcami z tej dziedziny opracuję projekt wykorzystania całych sportowych terenów Gwardii. Nowoczesne boiska, nowoczesna, mniejsza hala, nowoczesne lodowisko. Do tego inne sportowe atrakcje w tym miejscu. Stwórzmy centrum sportowe regionu w Koszalinie!"
Liczne odwołania do współpracy z mieszkańcami miasta we wcześniejszych częściach przemówienia zostały podsumowane w jego końcówce i zostały mocno zaakcentowane w SLD-owskiej wizji budżetu obywatelskiego:„Demokracja – słowo, którego treścią jest nie tylko głosowanie raz na cztery lata, ale też ciągła dyskusja. (...) Musimy wykorzystać potencjał tkwiący w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach, związkach, radach osiedla. Konsultować wszystkie ważne dla Koszalina decyzje. Konsultować nie w sposób sztuczny czy pozorny. Rządzenie to realizowanie zadań zgodnie, a nie wbrew woli mieszkańców. Po to wybieramy Prezydenta Miasta, aby ten przekuwał w czyn kierunek działań zaakceptowany przez lokalną społeczność."„Budżet obywatelski jest to budżet realizowany nie w formie grantów dawanych przez łaskawą władzę, ale przedyskutowany przez lokalną społeczność. Powinien to być budżet co roku przeznaczany na konkretne zadania – sport, kulturę, młodzież. Budżet, o którym zdecydują koszalinianie bez rywalizacji między sobą, a w drodze rozmów."
Adam Ostaszewski kończąc swoje wystąpienie zapewnił o szczerości swoich intencji i zaprosił wszystkich mieszkańców Koszalina do współpracy:„Te cele i te wizje rozwoju będą wyznacznikami mojego działania. Od moich współpracowników, którzy przekują tę wizję w czyny, będę oczekiwał uczciwości, lojalności wobec mieszkańców, wyrzeczenia się prywaty."„W dniu dzisiejszym jako pierwsza partia w Koszalinie otwieramy debatę na temat przyszłości miasta. Przez najbliższy rok będę wraz ze swoimi współpracownikami wśród mieszkańców, którym będę przedstawiał konkretną, dobrą dla Koszalina ofertę. Zapraszam Was do współpracy. Zapraszam Was do wspólnego pokonywania trudności i budowania lepszego jutra."Przemówienie zwieńczone zostało zapewnieniem budowania Koszalina zgodnego z zaprezentowanym hasłem SLD - Koszalina Społecznego Lepszego Demokratycznego.Zapraszam gorąco do zapoznania się z całym tekstem przemówienia, a także filmem i zdjęciami z tej prezentacji, które dostępne są na stronie internetowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Koszalinie: www.sldkoszalin.pl 

Wideo

Materiał oryginalny: Koszalin wg Adama Ostaszewskiego - Warszawa Nasze Miasto

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3